Pensiju sistēma Latvijā

Pensiju sistēma Latvijā

1. Līmenis

valsts obligātā nefondēto pensiju shēma (paaudžu solidaritātes shēma)

14%


2. Līmenis

valsts fondēto pensiju shēma

6%


3. Līmenis

privātā brīvprātīgā pensiju shēma

Brīvprātīgās iemaksas